Wyniki wyszukiwania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu utworzenie innowacyjnego biura sprzedaży nieruchomości, oferującego pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, filmowanie nieruchomości dronem, profesjonalną fotografię wnętrz, home staging, szkolenia. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020”. Przewidywane wyniki operacji: założenie działalności gospodarczej oraz rozpoczęcie świadczenia usług polegających na pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości oraz usług z nimi powiązanych.

Założenie i rozwój firmy MDS Nieruchomości możliwe jest dzięki pozyskanym środkom unijnym. Wszystkich naszych klientów, którzy również chcieliby spróbować swoich sił w prowadzeniu własnego biznesu, zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, gdzie dowiecie się Państwo o możliwości uzyskania finansowania na realizację własnych pomysłów.

Porównanie